อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)
ข้อกำหนด Good Manufacturing Practice : GMP
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)
การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind
5ส การจัดการด้วยสายตาการควบคุมพื้นที่ (5S Visual Management Zone Control)
การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)
เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)

ฝึกอบรม ข้อกำหนด AS9100 : 2009


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100 : 2009 ©

หลักการและเหตุผล
   AS9100:2009 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับอากาศยาน ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย  International Aerospace Quality Group หรือ IAQG ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1998 มีวัตถุประสงค์ ในการสร้างมาตรฐานทางด้านระบบบริหารคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานอวกาศ (Aerospace sector) เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และความปลอดภัยรวมถึงการลดต้นทุนลง โดยสมาชิกจะประกอบด้วยบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานอวกาศ ทั้งในอเมริกา ยุโรปและเอเชีย โดยในปัจจุบันมาตรฐานที่ใช้จะเป็น Rev C (AS9100:2009) ซึ่งได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2009 และได้ขยายขอบเขตของการนำไปใช้งาน ให้ครอบคลุมใน 3 กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วยกิจการด้านการขนส่งทางอากาศ (Aviation) กิจการด้านอวกาศ (Space) และกิจการด้านกองทัพ (Defense)

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน AS9100:2009
   2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน AS9100:2009 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม

   8.30 – 12.00      - ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ  AS9100:2009
                           - หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
                           - การมองเป็นกระบวนการ  (Process approach)
                           - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                           - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ 4  ถึงข้อ 8
                           - การตีความข้อกำหนดใน AS9100:2009
                                * ข้อ 4. ระบบบริหารคุณภาพ  (Quality management systems)
                                * ข้อ 5. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  (Management  responsibility)
   12.00 – 13.00     - พัก
   13.00 – 16.30          * ข้อ 6. การบริหารทรัพยากร  (Resource  management)
                                * ข้อ 7. กระบวนการผลิต/การบริการ  (Product  Realization)
                                * ข้อ 8. การวัดการวิเคราะห์ และการปรับปรุง  (Measurement, analysis and improvement)
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม ข้อกำหนด AS9100 : 2009