อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA
กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3(A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)
การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

ฝึกอบรม การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)


การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

หลักการและเหตุผล
   การเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องขึ้นในระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปสู่การดำเนินการขจัดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เทคนิคหนึ่งที่ทางอุตสาหกรรมยานยนต์นิยมใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางก็คือ การใช้เทคนิคของการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของ 8-Disciplines เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ได้แก้ไปแล้วกลับมาเกิดซ้ำอีก อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจหลักการและวิธีการ ที่จะเป็นเพื่อให้การแก้ไขนั้นประสบผลสำเร็จ ทางสถาบันจึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด

09.00-12.00 น.    หลักการและเหตุผล
                              -  อะไรคือปัญหา , ปัญหาคืออะไร , ระดับของปัญหา
                              -  แหล่งที่มาของสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                           การแก้ไขและป้องกันปัญหา 
                             - แนวคิดการแก้ไขปัญหา
                             -  ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขป้องกัน
                             -  8-Disciplines to Corrective Action
                                1. Use Team Approach
                                2. Describe the Problem
                                3. Develop an Interim Containment Actions
                             -  WORKSHOP
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.00 น.         4. Define and Verify Root Causes
                             -  WORKSHOP
                                5. Verify Corrective Actions                               
                                6. Implement Permanent Corrective Actions
                                7. Prevent Recurrence
                                8. Congratulate Your Team
                            -  WORKSHOP
                            -  Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining
.net

ฝึกอบรม การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)