อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
Coaching & Train the Trainer for QCC
การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)
การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 , ELV And REACH)
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively
การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

ฝึกอบรม ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)


ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

หลักการและเหตุผล
   (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) คือการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์และการจัดทำฉลาก เพื่อจำแนกความเป็นอันตรายของเคมี เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายจำเป็นต้องทราบและทำความเข้าใจ โดยการศึกษาเรื่องกฎระเบียบ GHS ที่เกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง จัดตั้งคณะทำงาน GHS ที่อาจประกอบด้วยฝ่ายขึ้นทะเบียน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สำรวจสารเคมีที่ใช้ จัดทำระบบจัดเก็บ และตรวจสอบความ ถูกต้องและความทันสมัยของ SDS จากผู้ขาย จำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และจัดทำฉลากตามระบบสากล GHS  ซึ่งในการปฏิบัติยากที่จำทำความเข้าใจได้ง่ายทางสถาบันจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ในเรื่องนี้ จึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสมกับองค์กร


วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกฎระบบของ GHS Standard และทราบขั้นตอนการดำเนินงานและความสัมพันธ์กับการจัดการเคมีอันตรายสากลในรูแบบต่างๆ เช่นกฎหมาย , RoHS , Reach
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้ง GHS Standard เพื่อให้สอดคล้องกับ Rohs , Reach

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  รายละเอียด

09.00-12.00    - ความรู้เบื้องต้นของสารเคมี และลักษณะอันตราย
                         - ความเกี่ยวเนื่องระหว่างระบบ GHS Standard กับ การจัดการเคมีอันตรายสากลในรูแบบต่างๆ เช่นกฎหมาย , RoHS , Reach
                         - ความมุ่งหวังของ GHS Standard เพื่อใช้ในการควบคุมด้านสารเคมี
                         - ลักษณะอันตราย 9 รูปแบบ ของ UN ที่คุ้นชิน เทียบกับ GHS
 12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30    - ประโยชน์ของข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS) สำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อตอบโจทย์ Reach
                         - National Fire Protection Association (NFPA) กับ รหัส แฮสแคม
                         - การ Set ระบบการจัดการ GHS Standard เพื่อให้สอดคล้องกับ Rohs , Reach
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)