อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ
การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)
การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)
การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

ฝึกอบรม เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ
ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016


เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ
ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

หลักการจัดการ
   การดำเนินงานในระบบบริหารต้องมีการกระทำอย่างมีแบบแผนโดยอาศัยหลักการของ PDCA เพื่อทำให้การการดำเนินงานที่ดีในแต่ละกระบวนการ
 

   แต่ในกระบวนการทำงานทุกคนมีคว่ามเข้าใจดีว่าย่อมมีโอกาศที่อาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากแต่ละกระบวนการมีปัจจัยทำให้เกิดปัญหาได้เช่น คน วัตถุดิบ วิธีการ เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ( 4M1E )
 
   เพื่อทำให้เกิดการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกข้อกำหนดใหม่จึ่งได้มีการพัฒนากระบวนการจัดการดังนี้
 

วัตถุประสงค์
   ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวความคิดของระบบการจัดการแบบใหม่และกระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00     - แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารเพื่อป้องกันปัญหา
                       - ปัจจัยในการทำงานและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
                       - รูปแบบปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                       - กระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                         Step 1  การทบทวนและการวิเคราะห์ความไม่สอดคล้อง
                         Step 2  ปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหาเฉพาะหน้า
                      - การควบคุมและแก้ไขเบื้องต้น
                      - การจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
                         Step 3  การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                      - เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุ
                      - การศึกษาความไม่สอดคล้องที่คล้ายคลึงกัน
12.00-13.00    พัก
13.00-16.30       Step 4 การดำเนินการจัดการกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                      - การนำเสนอแนวทางจัดการ
                      - การประเมินทางเลือก
                      - การจัดทำแผนการจัดการกับสาเหตุ
                      - การดำเนินการตามแผน
                         Step 5 การตรวจสอบผลการจัดการ
                         Step 6 การอัพเดตความเสี่ยงและโอกาส
                      - การนำแนวทางจัดการไปอัพเดทความเสี่ยง
                         Step 7 การทบทวนและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารตามแนวทางจัดการความเสี่ยง
                      - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมการแก้ไขป้องกันผ่านชุด workshop ที่ทางสถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยสามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นเคสสำหรับทำกิจกรรม


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016