อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)
การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition

ฝึกอบรม APQP & CP


การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม
Advance Product Quality Planning & Control Plan
(APQP & CP) 2nd Edition for TS 16949 

หลักการและเหตุผล
   การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS16949 เพื่อให้ทุกองค์กรการศึกษา และออกแบบวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย AIAG ดังนั้นทีมงานผู้รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานที่ถูกต้องในแต่ละเฟสเพื่อให้สามารถสามารถวางแผนคุณภาพล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางสถาบัน BIG Q TRAINING ได้มีการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการพัฒนาแผนควบคุม  สำหรับใช้ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการจัดทาแผนควบคุมตามคำแนะนาของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้ APQP และ Control Plan ในการจัดทำ NEW MODEL

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงทีมงาน New Model ของหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา             กิจกรรม

 09.00-12.00     หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                             - วัตถุประสงค์ของการทำ APQP
                             - ข้อกำหนด ISO/TS16949 ที่เกี่ยวข้อง
                          แนวทางการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
                             - เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด
                             - เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                             - เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ
12.00-13.00         - พัก
13.00-16.30         - เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
                             - เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข
                         Control Plan
                            - ขั้นตอนการจัดทำแผนควบคุม
                            - ความสัมพันธ์ของ FMEA และ CP
                            - SPC และ Poka Yoke สำหรับควบคุมกระบวนการ
                            - Work Shop
                            - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม APQP & CP