อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)
เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

ฝึกอบรม การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม


การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล
   หัวใจของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คือการระบุ ประเด็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ(Significant environmental aspects)  หากระบุถูกต้องระบบ EMS จะช่วยท่านในการทำให้องค์กรได้รับประโยชน์ หากระบุผิดพลาดท่านจะไม่ได้อะไรนอกจากเสียเวลา  เป็นภาระ  เสียค่าใช้จ่าย แล้ว  ผู้ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ก็ไม่เกิดความเข้าใจเพียงทำให้ผ่านๆไปเท่านั้น  การพิจารณาหลักเกณฑ์ก็ไม่ชัดเจนไม่สามารถอธิบาย ไม่ครอบคลุม กิจกรรม  บริการ  และผลิตภัณฑ์  อันส่งผลให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน  หลักสูตรกลยุทธ์การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม ISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้เข้าใจการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม  สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับองค์กรในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม ISO14001:2004
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการประเมินลักษณะปัณหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดทำวัตถุประสงค์เป้าหมายและโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม     
   ทีมงานผู้ตรวจที่ผ่านการอบรมข้อกำหนด ISO14001

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                   กิจกรรม
     9.00-12.00      - ความเข้าใจพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             - ข้อกำหนด ISO14001ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             - คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             - ขั้นตอนการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                                * การบ่งชี้กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการ และการวิเคราะห์ Input/Output
                             - Work Shop
   12.00-13.00      - พัก
   13.00-16.00        * การบ่งชี้ประเด็นและผลกระทบด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
                                * การบ่งชี้รายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
                             - Work Shop
                             - การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงาน
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม