อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)
การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน
แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD
Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

ฝึกอบรม การดูแลรักษาเครื่องจักร


จิตสำนึกในการดูแลรักษาและการใช้งานเครื่องจักร

(Maintenance and operate machinery awareness)

หลักการและเหตุผล
   การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักรให้กับพนักงานซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบบำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ รวมถึงการตรวจสอบอาการต่างๆ เพื่อแก้ไขก่อนที่เครื่องจักรจะหยุด หรือเสียหายก่อนเวลาอันควร  และ พนักงานคุมเครื่องจักรที่เป็นส่วนสำคัญในการใช้เครื่องจักร และอยู่กับเครื่องจักรตลอดเวลาที่มีการผลิต  เพราะเครื่องจักรนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตสำหรับทุกองค์กร ดังนั้นการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการผลิตไม่ให้หยุด ที่เป็นต้นเหตุของ การส่งมอบ ต้นทุนและคุณภาพ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนในด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เกิดจิตสำนึกการรักเครื่องจักรจากการทดลองปฏิบัติการทำความสะอาดเครื่องจักร
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำหลักการการดูแลรักษาและการใช้งาน ไปขยายผลในสายการผลิตอื่นๆได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-สูง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   25 – 30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                        กิจกรรม
วันที่ 1
9.00-12.00            - วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
                           - ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
                           - ความสามารถ 4 ประการของพนักงานคุมเครื่อง
                           - ขั้นตอนการทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
                           - Workshop : การค้นหาข้อบกพร่อง(ห้องอบรม)
12.00-13.00          - พัก
13.00-16.30          - วิธีการจัดทำร่างมาตรฐาน
                              * ทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร
                              * การใช้เครื่องจักรที่ถูกต้อง
                           - Workshop : การทำความสะอาดเครื่องจักร
                              (แบ่งกลุ่มย่อยทำความสะอาดที่เครื่องจักรตัวอย่าง)
วันที่ 2
9.00-12.30            - ระบบการตรวจสอบด้วยสายตา(VCS) เพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
                           - เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อยที่มีประสิทธิผล
                           - Workshop  : ประชุมกลุ่มย่อย (ห้องอบรม)
                              * จัดทำร่างมาตรฐานการทำความสะอาด,หล่อลื่น,ตรวจสอบ และการใช้เครื่องจักรที่ถูกวิธี
                              * จัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุง
                           - นำเสนอผลงาน Workshop
                           - การถ่ายทอดความรู้โดย OPL
                           - Workshop : OPL
                           - สรุปผลWorkshop ,สิ่งที่ได้รับ และการดูแลรักษาเครื่องจักรตามมาตรฐานที่ทำ Workshop
                           - Q&A

สิ่งที่โรงงานต้องเตรียม : เครื่องจักรตัวอย่าง 4 - 5 เครื่องอุปกรณ์การทำความสะอาดเครื่องจักร (เศษผ้า น้ำยาทำความสะอาด)

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม การดูแลรักษาเครื่องจักร