อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว
The British Retail Consortium (BRC)
เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
Kaizen by Suggestion System
จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร
เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

ฝึกอบรม ควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง


การควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
Maintenance cost control techniques

หลักการและเหตุผล
   ในยุคที่การทำธุรกิจมีการแข่งขันกันในด้านราคาที่สูง การควบคุมต้นทุนที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้องค์กร สามารถกำหนดกำไรที่ต้องการได้ และค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการควบคุมและการประมาณการณ์ได้ยาก คือค่าซ่อมบำรุง เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่จะขาดการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดีพอ ส่งผลให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพหรือถึงขั้นต้องหยุดซ่อมก่อนเวลาที่กำหนด และเมื่อไม่สามารถคาดได้ว่าเครื่องจักรจะเสียเมื่อไหร่ ทำให้ต้องมีการเก็บสต็อกอะไหล่เป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่เครื่องจักรเสีย หรือกรณีที่ไม่ได้เก็บสต็อกอะไหล่ไว้ก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทางอ้อมต่างๆ เช่น ค่าเสียโอกาส ฯลฯ ตามมาเป็นจำนวนมาก
   ดังนั้นการป้องกันการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรก่อนเวลา,การจัดแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการควบคุมสต็อกอะไหล่ ก็จะทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้โดยง่ายและส่งผลให้ต้นทุนการซ่อมบำรุงลดลงด้วย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจโครงสร้างต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทั้งทางตรงและทางอ้อม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและวิธีการในการป้องกันการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรก่อนเวลาที่กำหนด
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   หน่วยงานซ่อมบำรุง หัวหน้า และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                      กิจกรรม
09.00-12.00      - โครงสร้างต้นทุนในการผลิต
                      - ประเภทและชนิดของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
                      - การบำรุงรักษาด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพก่อน เวลาที่กำหนด
                      - Workshop กำหนดวิธีการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30     - การจัดทำแผนการบำรุงเชิงป้องกัน
                     - การจัดทำสต็อกอะไหล่และการใช้งาน
                     - การกำหนดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
                     - Workshop จัดทำงบประมาณค่าซ่อมบำรุง
                     - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม ควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง