อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)
การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis
จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

ฝึกอบรม Standardization Work

 


งานที่เป็นมาตรฐาน
(Standardization Work)

หลักการและเหตุผล
   มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการผลิต พนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องถ้าองค์กรสามารถกำหนด จัดทำมาตรฐาน สอนงานมาตรฐานให้กับพนักงาน ซึ่งสามารถทำให้ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ รวมถึงสามารถวางแผนการผลิตจากงานที่เป็นมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจคำนิยามของงานที่เป็นมาตรฐาน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจการศึกษาเวลางาน วิธีการจับเวลา
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเข้าใจหลักการสร้างงานมาตรฐาน, การวิเคราะห์กำลังการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 – 30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                 กิจกรรม
   8.30-12.00         - การกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่เป็นมาตรฐาน
                           - งานที่เป็นมาตรฐาน
                           - การศึกษาเวลางาน (Time Study)
                           - อัตราการทำงานของพนักงาน (Performance)
                           - วิธีการจับเวลา
   12.00-13.00       - พัก
   13.00-16.30       - Standard vs. Standardization vs. Standard work
                           - ขั้นตอนการสร้างงานมาตรฐาน 
                                   * แผนผังเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
                                   * ตารางวิธีการทำงาน
                                   * แผนผังการปฏิบัติงาน
                           - Capacity Analysis
                           - สาเหตุของความผิดปกติจากมาตรฐาน
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม Standardization Work