อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency
Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)
Logistic and Supply Chain
The British Retail Consortium (BRC)
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

ฝึกอบรม Hoshin Kanri


การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)


หลักการและเหตุผล
   Hoshin Kanri เป็นระบบการบริหารเป้าหมายที่ไม่ใช่การกระจายเป้าหมาย ที่เห็นๆกัน โดยทั่วไป แต่เป็นการบริหารภายใต้ความสมเหตุสมผลของเป้าหมายและกระบวนการ กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าของตนต้องการประสบความสำเร็จอะไร ก็จะมีการประกาศนโยบายนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชา จะนำเสนอแผนการที่ตนคิดว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลกับเป้าหมาย แผนการเหล่านั้นจะมีความเป็น รูปธรรมสูง และมีการกำหนด management point ไว้อย่างชัดเจน และที่สำคัญคือ การกำหนด Deadline ไว้ทุกๆ management point

วัตถุประสงค์
   1.Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor ได้รู้และเข้าใจกระบวนการนำนโยบายไปสู่การกระทำและได้ผล อย่างเป็นระบบ
   2.Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor สามารถนำวิธีการดังกล่าวไปใช้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
    Committee, Facilitator, Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor

จำนวนผู้เข้าอบรม       
    30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
  เวลา                        กิจกรรม
     9.00 – 12.00       - Hoshin Kanri คืออะไร มีรูปแบบอย่างไร
                             - ระบบการบริหารนโยบาย 
                             - ความรู้พื้นฐานก่อนทำการบริหารนโยบาย
                               * 3 Simple Thinking
                               * หลักของความเป็นเหตุเป็นผล
                               * Management Point
                               * Action Plan
    12.00 – 13.00      - พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 – 16.30       - Policy Deployment (Hoshin Tenkai)
                             - Data collection for Hoshin Kanri
                             - ตัวอย่าง
                               * นโยบายประธาน
                               * นโยบายผู้จัดการทั่วไป
                               * Action Plan ของ Depart.Mgr & Supervisor
                             - Workshop
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.
net

ฝึกอบรม Hoshin Kanri