อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)
จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

Logistic and Supply Chain

ฝึกอบรม Logistic and Supply Chain


Logistic and Supply Chain

หลักการและเหตุผล
   ระบบการผลิตในบริษัทมักจะมีระบบควบคุมการผลิต (Production Control System) ซึ่ง ระบบลีน หรือTPS ก็มักจะถูกนำมาใช้กับกรณีดังกล่าว ในช่วงแรกของการดำเนินการระบบลีน เราจะสนใจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องแบบ door-to-door แต่เมื่อเราพร้อมและต้องการปรับปรุงต้นน้ำของการจัดซื้อ และส่วนปลายน้ำของการจัดส่ง เรามักจะขยายขอบข่าย VSMของเราออกไป ทั้งข้างหน้า และข้างหลัง door-to-door ทั้งนี้เพื่อลดเวลาทั้งหมดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน รวมทั้งลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ความรู้หลักการ วิธีการดำเนินงานของ Logistic and Supply Chain
   2.เพื่อให้สามารถนำ VSM ที่มีอยู่ ขยายขอบข่ายออกไปทั้งต้นน้ำและปลายน้ำได้
   3.เพื่อให้สามารถประยุกต์สู่การปรับปรุงได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด
09.00-12.00         - Logistics ในนิยามทางธุรกิจ
                          - องค์ประกอบของระบบ Logistics และกิจกรรม Logistics
                          - การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain)
                          - การเชื่อมโยงกันระหว่าง Logistics and Supply Chain     
12.00-13.00         - พัก
13.00-16.30         - การจัดหา และจัดซื้อ
                          - การจัดการสินค้าคงคลังในระบบ Logistics
                          - Technology เพื่อการขับเคลื่อน Logistics
                          - SCOR Model
                          - การวัดสมรรถนะ                                                     
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม Logistic and Supply Chain