อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)

ฝึกอบรม Production Management


การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ
(Production Management)

หลักการและเหตุผล
   โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ งานหลักจะเป็นเรื่องของการผลิต ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) รายได้หลักให้กับองค์กร ดังนั้นการบริหารการผลิตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งปัจจัยในการผลิตนั้นมีหลายปัจจัย ผู้บริหารการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในหลักการบริหารการผลิตเป็นอย่างดี และการบริหารจัดการที่ดีจะนำไปสู่ผลกำไรให้องค์กร รวมถึงสร้างความมั่นคงในการทำงาน และความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจพื้นฐานการบริหารการผลิต
   2.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการผลิต
   3.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเข้าใจหลักการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย การบริหารต้นทุน การบริหารการส่งมอบ และการวางแผนควบคุมการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                กิจกรรม

   8.30-12.00       - พื้นฐานการบริหารการผลิต
                         - บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการผลิต
                         - การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มระบบการผลิต
                         - การควบคุมคุณภาพการผลิต
   12.00-13.00     - พัก
   13.00-16.30     - ความปลอดภัยในการผลิต
                         - การบริหารต้นทุน
                         - การบริหารการส่งมอบให้ทันเวลา
                         - การวางแผนควบคุมการผลิต
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.n
et

ฝึกอบรม Production Management