อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
Internal Audit ระบบ GMP/HACCP
Requirements & Internal Audit for GMP codex
เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency
เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร
เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์
ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)
การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

ฝึกอบรม การส่งเสริมและติดตามผล QCC


การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล
   QCC เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมาก และไม่ควรมองข้าม  เหตุผลก็เพราะ เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพนักงานระดับปฏิบัติการจริงๆ ซึ่งจะดีกว่าการที่หัวหน้าไปสั่ง และการดำเนินกิจกรรมนี้ ง่าย สะดวก ประหยัด ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก และที่สำคัญ ได้สร้างความเป็นผู้นำ สร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมแถมอีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า หรือการบริการให้ดีขึ้น สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะพบในการดำเนินกลุ่มกิจกรรม QCC  การเลือกหัวข้อ การดำเนินกิจกรรม การสนับสนุน การติดตามผล
   จากปัญหาข้างต้น จึงส่งผลให้กลุ่มกิจกรรมที่ก่อตั้งเป็นทีม ที่ได้แจ้งจดทะเบียนกลุ่ม ไม่น้อยที่ล้มไม่เป็นท่า ก่อนจะดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หลักสูตรนี้จึงเน้นให้ความรู้หัวหน้ากลุ่ม ที่ปรึกษากลุ่ม และคณะทำงานกิจกรรมให้ทราบเทคนิคที่นำมาแก้ไขปัญหาติดตามผลเพื่อให้การทำกิจกรรมกลุ่มบรรลุผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้คณะทำงานและหัวหน้ากลุ่มเข้าใจหลักการผลักดันและการติดตามผลการทำกิจกรรม QCC
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการติดตาม การตรวจสอบ การรวบรวมข้อมูล และการสรุปผลต่อที่ประชุม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   - หัวหน้ากลุ่ม และที่ปรึกษากลุ่ม
   - ผู้บริหารทุกระดับในบริษัท ที่เป็นคณะกรรมการ และคณะทำงานกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               กิจกรรม

  9.00-12.00    - การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพให้มีสีสัน
                        - การประชุมและรายงานผล
                        - การติดตาม ตรวจสอบความเป็นไปของกิจกรรม
                          *  วิธีการติดตาม และเทคนิคต่างๆ
 12.00-13.00   - พัก
 13.00-16.30   - การติดตาม ตรวจสอบความเป็นไปของกิจกรรม (ต่อ)
                          *  การตรวจสอบ
                          *  การรวบรวมข้อมูล ในการดำเนินกิจกรรมแต่ละช่วงเวลา
                          *  การสรุปและรายงานผลต่อคณะกรรมการและประธานโครงการ       
                        - การจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
                        - ภาระหนักหนาในการดำเนินกิจกรรม และทางออก
                        - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การส่งเสริมและติดตามผล QCC