อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J
ระบบคัมบัง(Kanban System)
การบริหารโครงการ ( Project Management )
จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 , ELV And REACH)
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

ฝึกอบรม Visual Control


การควบคุมด้วยการมองเห็น
Visual Control

หลักการและเหตุผล
   การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย  ผลลัพธ์การทำงานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  โดยใช้  บอร์ด  ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสาร  ที่สำคัญของสถานที่ทำงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบติดตั้ง และบุคคลกรที่เกี่ยวข้องทุกคน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ Visual Control ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดการควบคุมด้วยการมองเห็น
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้ รวมถึงพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                    กิจกรรม

   9.00-12.00       - Visual Control คืออะไร
                         - เป้าหมายของ 
                         - ขั้นตอนการใช้ Visual Control ในองค์กร
                         - ชนิดของ Visual  Control  
                         - การประยุกต์ใช้ Visual  Control สำหรับแต่ละกิจกรรม
                             * การกำหนดทิศทางขององค์กร  เช่น  ป้ายหรือบอร์ดวิสัยทัศน์ พันธกิจ           
  12.00-13.00        พัก
  13.00-16.30         *  แผนการดำเนินงาน  เช่น  บอร์ดที่แสดงแผนการดำเนินงานที่ระบุเป้าหมายและผลการดำเนินงาน
                             *  การรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น  บอร์ดแสดงกราฟของผลผลิตในแต่ละสัปดาห์
                             *  การควบคุมการผลิต  เช่น  แผงหลอดไฟแสดงสถานะของเครื่องจักร
                             *  ระบบคุณภาพ  เช่น  ภาพตัวอย่างชิ้นงานที่ได้มาตรฐานกับของเสีย
                             *  5ส  และการควบคุมวัสดุ  เช่น  แผนผังผู้รับผิดชอบพื้นที่  สเกลการควบคุมวัสดุในสต็อค
                             *  การบำรุงรักษา  เช่น  สัญลักษณ์สีที่หน้าปัดเกจ
                         - Workshop ( การออกแบบ Visual  Control  และนำเสนอ )
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม Visual Control