อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)
เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)
จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)
ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 )
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

ฝึกอบรม การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน


การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน
Work Study And  Job Improvement Technique

หลักการและเหตุผล
   ในกิจกรรมการผลิตทุกกิจกรรมมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการให้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าและใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุด แต่การทำงานจริงเป็นไปได้ยากเนื่องจากกระบวนการที่ทำอยู่อาจจะยังไม่มีความเหมาะสม เกิดความสูญเสีย สูญเปล่า เกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพจึงควรมีการศึกษางานเพื่อให้เกิดความเข้าใจรายละเอียดทุกๆประเด็นก่อนเพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
   หลักสูตร การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน ได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับหัวหน้างาน โดยจะมีรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกส่วนสำหรับการศึกษาและการปรับปรุงการทำงาน

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   IE หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา             รายละเอียด
วันที่ 1
09.00-12.00 น.       - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                           - แนวคิดการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพ
                           - หลักการศึกษาการทำงานและการปรับปรุงงาน
                           - 4 ขั้นตอนสู่การศึกษาและปรับปรุงการทำงาน
                           - ขั้นที่1 การระบุ/แยกงาน/ระบุปัญหา+3GEN
                           - Workshop In room ( Flow process chart )
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.30 น.       - การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาทำงาน/สุ่มงาน
                           - Workshop หน้างาน ( Flow process chart )
                           - ขั้นที่2 การวิเคราะห์กิจกรรม+5W1H
                           - Workshop หน้างาน
                           - แจกการบ้าน 
วันที่ 2
09.00-12.00 น.       - ขั้นที่3 การพัฒนาวิธีการใหม่+ECRS
                           - Workshop หน้างาน พัฒนาวิธีการ
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.30 น.       - ขั้นที่4 การทดลองปฏิบัติ+การทำมาตรฐานชั่วคราว 
                           - การตรวจสอบและเปรียบเทียบผล
                           - Workshop In room ( Flow process chart ) 
                           - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม Work Study And  Job Improvement