อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
Kaizen by Suggestion System
การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition
การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

ฝึกอบรม การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)


การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส
(Visual Control for 5S Activity)

หลักการและเหตุผล
   ในการทำกิจกรรม 5ส การควบคุมด้วยการมองเห็นจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้พนักงาทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย  ผลลัพธ์การทำ5ส ได้อย่างง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็วโดยใช้  บอร์ด  ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูล ข่าวสาร  ที่สำคัญ  จึงจำเป็นต้องให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจหลักการ และการนำไปใช้ ของ Visual Control ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดการควบคุมด้วยการมองเห็น สำหรับกิจกรรม 5ส
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม 5ส ภายในองค์กรได้ รวมถึงพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นต่อไป


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด
09.00-12.00 - ความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
                   - แนวคิดของ 5ส ,Model Conceptและการดำเนิน 5ส
                   - Visual Control คืออะไร
                   - เป้าหมายของ Visual Control
                   - ขั้นตอนการใช้ Visual Control ในองค์กร
                   - ชนิดของ Visual  Control
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30 - การประยุกต์ใช้ Visual  Control ในกิจกรรม 5ส
                     * การกำหนดทิศทางของ 5ส
                     * แผนการดำเนินงาน 5ส
                     * การรายงานสถานการณ์ของกิจกรรม 5ส
                     * ส สะสาง เพื่อให้เห็นสิ่งที่ควรมีในพื้นที่
                     * ส สะดวก เพื่อให้เห็นสถานะ การจัดเก็บ
                     * ส สะอาด เพื่อให้เห็นความสะอาดของพื้นที่
                  - ตัวอย่างการประยุกต์ Visual Control ในกิจกรรม 5ส
                  - Workshop (การออกแบบ Visual  Controlและนำเสนอ)
                  - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)