อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน
เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)
การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)
การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis
จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

ฝึกอบรม Poka Yoke Error Proofing and Visual Control


Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

หลักการและเหตุผล
   การป้องกันความผิดพลาดและการควบคุมด้วยการมองเห็นคือเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้กระบวนการผลิตคงสถานะซึ่งความเป็นปกติได้ เพื่อในเกิดการประยุกต์ใช้เครื่องมือทั้งสองประเภทนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทางสถาบัน Big Q ได้พัฒนาหลักสูตรเฉพาะขึ้นมาสำหรับพนักงานในระดับปฏิบัติการเพื่อให้ทราบขั้นตอนการประยุกต์ใช้และนำไปใช้งานได้อย่างเหามะสมในหน้างานจริงให้เกิดประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดการควบคุมด้วยด้วย Poka Yoke Error Proofing และ Visual Control
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้ Poka Yoke Error Proofing และ Visual Control ภายในในกระบวนการที่ตนรับผิดชอบทำให้เกิดความเป็นปกติในหน้างานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                  กิจกรรม

09.00-12.00 บทนำ
                  - เป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการผลิต
                  - ปัญหาและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นที่มีสาเหตุจากความสามารถในการรับรู้และความผิดพลาดในการทำงาน
                  - การวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจเกิดความล้มเหลวหรือผลกระทบที่ มีในกระบวนการ ( PFMEA )
                  - Workshop
                  - หลักการและแนวทางการใช้  Poka Yoke และ Visual Control สำหรับควบคุมและป้องกัน             
                  Visual Control
                  - ขั้นตอนการใช้ Visual Control ในองค์กร
                  - ชนิดของ Visual  Control
                  - ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Visual  Control สำหรับแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิต
                    เช่น การควบคุมการผลิต, 5ส , การควบคุมวัสดุ , การบำรุงรักษา
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30 - Workshop
                   Poka Yoke
                   - ขั้นตอนการใช้ Poka Yoke ในองค์กร
                  - ชนิดของ  Poka Yoke และระดับของ Poka Yoke
                  - ตัวอย่างการประยุกต์ใช้  Poka Yoke ในกระบวนการผลิต
                  - Poka Yoke Mapping
                  - Workshop
                 Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม Poka Yoke Error Proofing and Visual Control